ATTACCA 

                                                                                                                    ("MUSIKKSKULELÆRARBANDET")

Etter endt utdanning jobbet jeg som musikkskolelærer i Florø i 3 år, (1989-92) og her spilte jeg og flere andre lærere, som en del av jobben, i et "lærer-band" (senere døpt "Attacca") under ledelse av musikkskolerektor og pianist Arne Sunnarvik.  Magne Johan Eide spilte bass, Ole Edvard Brende spilte trommer (og av og til trompet), og ellers var div. andre musikklærere med i dette bandet for kortere perioder.    

Med dette bandet spilte vi mye rundt om i distriktet, både til dans, konserter, taffelmusikk, kor-komp.etc.