www.ketilstrand.com 

        INDEX                                                                                                                 

BAND 

  

Her er en oversikt over de mer eller mindre faste banda jeg spiller eller har spilt i,

med link til egen side om hvert av dem.

(i parentes hvor lenge jeg har spilt/spilte i bandet)