Siden 1999 har jeg vært med på det årlige storarrangementet ”Spjelkavik Grand Prix” ved Spjelkavik Ungdomsskole, der bandet foruten meg har bestått av "kapellmester" Håvard Sveåspå keyboards, Geir Kristian "GK" Breivikpå bass, og Bernt Roar Baade* på trommer.

 

Årene 2010-2012 var jeg også, sammen med de samme tre herrer*, med i bandet på BUSK Grand Prix; et tilsvarende arrangement dog i litt mindre skala ved Brattvåg Ungdomsskole.

 

I 2006 var også Knut Andreas Antonsen med på gitar.

Alle de nevnte bandmedlemmer har tidligere gått på musikklinja ved Fagerlia v.g.skole, der jeg underviser, og jeg hadde både Knut A. og GK som elever på hhv. gitar og bass(!). Senere tok de alle  konservatorieutdanning, hhv. i Trondheim og Kristiansand.

Håvard er utdannet organist, og trakterer orgelet i Langevåg kirke, i tillegg til mye annet!

(mer om Håvard her)

 

GK og Bernt Roar bor begge i Drammen, og er aktive frilansmusikere i Drammen og Oslo-området, og også i landet for øvrig.

Jeg har også spilt sammen med Håvard, GK og Bernt Roar i flere andre sammenhenger. 

 

*Bernt-Roar har vært forhindret fra å være med noen av årene, og da har følgende vikarer vært inne på trommer:

 

2007: Trygve Tambs-Lyche    link2

 

2008: Rolf Øyvind Hæg, har bl.a. spilt i "Det Betales"  og Frimand

 

2011: Pål Emil Berg, spiller bl.a. i bandet Lucky Lips

 

2014: Totto Hansen  1  2 

 

I 2009 hadde Håvard pappapermisjon, og GK var vikarierende "kapellmester". Keyboardist var Torbjørn Kvamme.                                                      

"SPJELKAVIK GRAND PRIX - BANDET"