www.ketilstrand.com

 

 

Fender BG-32(modified)

 

INFO about this particular guitar          INFO about the original acoustic bass model

Kjøpt 2013 (ebay). Dette er en "one-of-a-kind" gitar. I utgangspunktet er det en 2000-modell 4-strengs akustisk bass som er modifisert/ombygd av  Terry Bair, og gjort om til en 6-strengs baritongitar, men jeg har valgt å bruke den som en bass/gitar; med de to laveste strengene stemt  E A som en bass, og de 4 øverste stemt D G H E som en gitar. 

 

Purchased in 2013 (ebay). This is a "one-of-a-kind" guitar. It's a basically a 2000-model four-string acoustic bass that was modified / rebuilt by Terry Bair, and made ​​into a 6-string baritone guitar, but I have chosen to use it as a bass/guitar, with the two lowest strings tuned E A like a bass, and the 4 top strings tuned D G B E like a guitar.