www.ketilstrand.com

 

Gretsch G5265 Electromatic Jet Baritone   INFO

 

Bought new at Regent Sounds, Denmark Street, London, July 2012, sold september 2013.

 

Denne modellen ble opprinnelig markedsført og satt opp som en "Bass VI"; dvs. stemt E-E (en oktav lavere enn en gitar), men dette ble senere endret til H-H, som en vanlig baritongitar.  Jeg har imidlertid valgt en annen løsning:  De 4 øverste strengene er stemt som en vanlig gitar (E-H-G-D), mens de to laveste strengene er hentet fra et Bass VI strengesett, og er stemt A og E, altså som en bass.  Dermed kan jeg på en måte spille både bass og gitar samtidig.. 

 

This model was  originally marketed and set up like a"Bass VI"; i.e. tuned E-E (one octave lower than a guitar), but this was later changed to B-B, like a regular baritone guitar.  I have chosen a different solution:  The four top strings are in standard guitar tuning (E-B-G-D), while the two lowest strings are taken from a Bass VI string set, and tuned A and E like a bass.  That way I can kind of play bass and guitar at the same time..