www.ketilstrand.com

 

 

Hagstrøm Acoustic - '60s?

 

Arvegods fra min mors tante, det står "Hagstrøm Oslo" på den,

vet ikke mer om opprinnelsen, men antar den er fra 60-tallet.