"Fender Strand-o-caster"

Denne gitaren har vært gjennom noen ombygginger. Det er altså i utgangspunktet en"Parts-o-caster"

satt sammen av div. deler  kjøpt bl.a. på eBay, samt White pearl prewired pickguard med Wilkinson Alnico Single Coil pickups.

Ikke sikker på hvilket merke kroppen opprinnelig var, den første halsen tror jeg var fra en billiggitar som het "New Yorker"(?)

Denne halsen modifiserte jeg litt så den skulle ligne på en Fender hals, og designet min egen logo: "F3nder Strand-o-caster custom".. (se bilder under)

 

I 2015 fikk jeg en Fender hals fra en 60th anniversary Deluxe strat (MIM) med vintage style (gull)tunere

som delbetaling for et gitarsalg,og det er denne halsen som står på gitaren nå; se bilder under.

Den originale "Strand-o-caster"-halsen har jeg nå i stedet skrudd på denne Squieren som jeg kjøpte billig som en "delegitar".

Så den opprinnelige "Strand-o-casteren" har nå på en måte blitt til to; en "Fender Strand-o-caster" (altså denne) og en "Squier Strand-o-caster" :-)

---

This guitar has gone through a few modifications. It's basically a "parts-o-caster"

with misc.parts from eBay, plus a White pearl prewired pickguard with Wilkinson Alnico Single Coil pickups.

The body is of unknown origin, and the first neck I think was from a cheap guitar named "New Yorker" (?)

I modified the neck a bit to resemble a Fender neck, and designed my own logo: "F3nder Strand-o-caster custom" .. (see pictures below)

 

In 2015 I got a Fender neck from a 60th anniversary Deluxe strat (MIM) with vintage style (gold) tuners

as partial payment for a guitar sale, and this neck is on the guitar now; see pictures below.

The original "Strand-o-caster"-neck is now on this Squier strat

So the original "Strand-o-caster" guitar has now in a way become two guitars; this "Fender Strand-o-caster" and a "Squier Strand-o-caster" :-)

"Strand-o-caster MKII", med ny Fender hals/with new Fender neck:

"Strand-o-caster MK I", med den opprinnelige halsen/with the original "Strand-o-caster" neck :