www.ketilstrand.com

 

 

Balalaika

 

kjøpt i Moskva sommeren 2010