www.ketilstrand.com

 

Konsertopplevelser - konserter/forestillinger jeg har vært på (2017 - )

( for 2016 og eldre - klikk her )

 

Jeg har opp gjennom årene vært på mange konserter og andre forestillinger som har gitt meg gode opplevelser og musikalsk inspirasjon.

Dette er et forsøk på en oversikt over disse (div. mindre, lokale og/eller "interne" konserter i forb. med jobb o.l. er ikke tatt med her) De er ført opp i omvendt kronologisk rekkefølge etter beste evne så langt tilbake som jeg kan huske..

(med ev. linker til konsert- /artistomtaler e.l.)