www.ketilstrand.com

                                      Epiphone Les Paul 1956 Goldtop - P-90 pickups                              INFO

Kjøpt brukt i august 2010, sannsynligvis made in Korea 1999?  Solgt våren 2012.

Med ettermontert plekterbrett, siden dette manglet da jeg kjøpte den. 

(Plekterbrett til denne spesielle modellen viste seg for øvrig å ikke være så lett å få tak i, det måtte spesiallages..)